Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Lonely


Lonely

Zara dress
€37 - zara.com

Zara necklace
€44 - zara.com

Oliver peoples glasses
€360 - lindelepalais.com

Volume mascara
eyeslipsface.co.uk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου